Lanciotti, Alessandra. „Roszczenia Restytucyjne Z Zakresu Podwodnego Dziedzictwa Kultury – Sprawa Brązu Getty’ego”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(50)/2021 (lipiec 6, 2021): 68–82. Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5978.