Gerecka-Żołyńska, Anna. „Międzynarodowe I Ponadnarodowe Uwarunkowania Penalizacji Nielegalnego Wywozu Dobra Kultury Z Terytorium państwa Uprawnionego”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(50)/2021 (lipiec 6, 2021): 83–98. Udostępniono kwiecień 23, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5979.