Magri, Geo. „Przegląd Konwencji UNESCO (1970) I Konwencji UNIDROIT (1995) Oraz Analiza Ich wpływu Na włoskie I Europejskie Prawo Cywilne”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(50)/2021 (lipiec 6, 2021): 110–124. Udostępniono wrzesień 30, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5981.