Łągiewska, Magdalena. „Ratyfikacja Konwencji UNIDROIT Z 1995 R. − Mrzonka Czy Realna Perspektywa?”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(50)/2021 (lipiec 6, 2021): 125–133. Udostępniono wrzesień 30, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5982.