Spina, Emanuel. „Stwierdzenie nieważności Pozwolenia Na wywóz Dzieł Sztuki W Prawie włoskim – Nowe Instrumenty Administracyjnoprawne a Zasada pewności Prawa”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(50)/2021 (lipiec 6, 2021): 206–214. Udostępniono wrzesień 30, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6061.