Garaeva, Dinara. „Implementacja Rekomendacji UNESCO W Sprawie Historycznego Krajobrazu Miejskiego W kontekście Granic Dopuszczalnej Zmiany”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(50)/2021 (lipiec 6, 2021): 215–224. Udostępniono wrzesień 30, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6062.