Guss, Aleksandra. „Prawo Ochrony Dziedzictwa Kultury Jako Jeden Z Trzech wymiarów Estetyki Prawa”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(50)/2021 (lipiec 6, 2021): 225–238. Udostępniono wrzesień 24, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6063.