Gadecki, Bartłomiej. „Zasady Wymiaru Kary Grzywny Za przestępstwo Zniszczenia Zabytku: Wyrok Sądu Okręgowego W Toruniu Z Dnia 29 Marca 2018 R. W Sprawie IX Ka 688/17”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(50)/2021 (lipiec 6, 2021): 263–268. Udostępniono wrzesień 24, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6071.