Gwardzińska, Żaneta. „Wpływ Ochrony Dziedzictwa Naturalnego Na Zasady Nieuczciwej Konkurencji Na przykładzie Rosyjskiego Rezerwatu Przyrody Shulgan-Tash: Orzeczenie Sądu Arbitrażowego Republiki Baszkotorstanu W Sprawie Nr A07-19495/19”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(50)/2021 (lipiec 6, 2021): 276–280. Udostępniono wrzesień 30, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6074.