Plata, Agnieszka. „Roszczenie państwa dotyczące Prawa własności Dobra Kultury Jako Suwerenny Akt władzy a Problem Jurysdykcji Krajowej: Wyrok Sądu Apelacyjnego Dla Drugiego Okręgu Z Dnia 9 Czerwca 2020 R. W Sprawie Nr 19-2171-Cv”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(50)/2021 (lipiec 6, 2021): 281–288. Udostępniono wrzesień 24, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6075.