Guss, Aleksandra. „Międzynarodowa Konferencja«Konwencja UNIDROIT Z 1995 R. – Dobra Kultury Na skrzyżowaniu Praw I interesów» Z Okazji 25. Rocznicy Konwencji UNIDROIT W Sprawie Skradzionych Lub Nielegalnie Wywiezionych dóbr Kultury, 8-9 Października 2020 r., Rzym, Włochy”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(50)/2021 (lipiec 6, 2021): 293–299. Udostępniono maj 29, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6077.