Przybojewska, Ilona. „Adaptation to Climate Changes With Particular Focus on the Legal Environment of the Energy Sector”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 3(51)/2021 (wrzesień 30, 2021): 34–51. Udostępniono wrzesień 30, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6333.