Haładyj, Anna, i Michał Domagała. „Low Emission Zones in Municipal Adaptation Plans As an Example of Local Adaptation to Climate Changes”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 3(51)/2021 (wrzesień 30, 2021): 93–107. Udostępniono wrzesień 24, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6341.