Bielak-Jomaa, Edyta. „Realizacja obowiązków Administratora Danych W związku Z Powierzeniem Przetwarzania Danych Osobowych, odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego Oraz Model współpracy między Tymi Podmiotami: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Z Dnia 11 Lutego 2021 r., DKN.5130.2024.2020”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(52)/2021 (grudzień 15, 2021): 175–187. Udostępniono marzec 23, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6560.