Wiewiórowski, Wojciech R. „Computer Privacy and Data Protection – CPDP 2021 “Enforcing Rights in Changing World”, Bruksela, 27–29 Stycznia 2021 R. (sprawozdanie)”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 4(52)/2021 (grudzień 15, 2021): 211–216. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6563.