Grajewski, Krzysztof. „Suwerenność I Przedstawicielstwo – doświadczenia Polskie (2015–2022)”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(59)/2023 (czerwiec 15, 2023): 52–64. Udostępniono kwiecień 15, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/8787.