Jirásek, Jiří. „Europejski Wymiar Konstytucji Republiki Czeskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(59)/2023 (czerwiec 15, 2023): 65–78. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/8788.