Bureš, Pavel. „Suwerenność a Korporacje Transnarodowe”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 2(59)/2023 (czerwiec 15, 2023): 99–108. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/8795.