1.
Lis-Staranowicz D, Wojciechowicz J. Stosowanie Konstytucji RP przez sądy na przykładzie art. 25 ust. 1b Ustawy o emeryturach i rentach. GSP [Internet]. 13 listopad 2018 [cytowane 24 wrzesień 2023];(4(40)/2018):73-84. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3475