1.
Mojak R. Geneza, prawnoustrojowe zasady i prawne procedury tworzenia i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. GSP [Internet]. 13 listopad 2018 [cytowane 1 kwiecień 2023];(4(40)/2018):97-135. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3477