1.
Balwicka-Szczyrba M, Sylwestrzak A. Instytucja ubezwłasnowolnienia w perspektywie unormowań Konstytucji RP oraz konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. GSP [Internet]. 13 listopad 2018 [cytowane 27 wrzesień 2023];(4(40)/2018):151-67. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3479