1.
Gajda A. Rozwiązania przyjęte w ustawie prawo o ruchu drogowym jako przykład działań wyrównawczych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. GSP [Internet]. 13 listopad 2018 [cytowane 1 październik 2023];(4(40)/2018):185-92. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3481