1.
Wiszowaty M. Prawo łaski Prezydenta III RP jako realizacja funkcji przedstawiciela suwerennego narodu oraz strażnika bezpieczeństwa państwa. Uwagi po uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r. (sygn. akt I KZP 4/17). GSP [Internet]. 13 listopad 2018 [cytowane 24 wrzesień 2023];(4(40)/2018):507-20. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3509