1.
Majkowska-Szulc S. Konsekwencje naruszenia wartości Unii Europejskiej na przykładzie unicestwienia polskiego Trybunału Konstytucyjnego w 20 lat po uchwaleniu Konstytucji RP. GSP [Internet]. 13 listopad 2018 [cytowane 4 październik 2023];(4(40)/2018):699-714. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3522