1.
Ostojski P. Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2019 r., I OPS 1/19. GSP [Internet]. 22 czerwiec 2020 [cytowane 13 kwiecień 2024];(2(46)/2020):201-10. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5105