1.
Szmyt A. Okoliczności zastosowania art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce. GSP [Internet]. 11 grudzień 2020 [cytowane 5 grudzień 2023];(4(48)/2020):119-2. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5212