1.
Gajda A. Prawo żądania ujawnienia danych osobowych podmiotu naruszającego dobra osobiste w Internecie jako element prawa do sądu: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2020 r., III CZP 78/19. GSP [Internet]. 11 grudzień 2020 [cytowane 5 grudzień 2023];(4(48)/2020):170-7. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5216