1.
Jasudowicz T. Meandry demokracji i dobrej wiary w systemie europejskiej konwencji praw człowieka - w poszukiwaniu zdrowego nurtu. GSP [Internet]. 25 kwiecień 2019 [cytowane 29 marzec 2023];(2(42)/2019):87-111. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5264