1.
Łasak K. Domniemanie równoważnej ochrony, a margines działania państwa na tle wyroku europejskiego trybunału praw człowieka w sprawie O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd przeciwko Irlandii. GSP [Internet]. 25 kwiecień 2019 [cytowane 1 październik 2023];(2(42)/2019):113-28. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5265