1.
Kardos G. The European Charter for Regional or Minority Languages: some of it’s characteristics and the future of supervisory mechanism. GSP [Internet]. 25 kwiecień 2019 [cytowane 2 październik 2023];(2(42)/2019):193-20. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5269