1.
Majkowska-Szulc S. Ramy prawne certyfikacji wyrobów medycznych na przykładzie oprogramowania wspomagającego przepisywanie leków: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2017 r., C-329/16. GSP [Internet]. 11 marzec 2021 [cytowane 3 październik 2023];(1(49)/2021):133-45. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5707