1.
Leo Tarasco A. Pluralizm własnościowy i publiczno-prywatne zarządzanie obiektami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, należącymi do Republiki Włoskiej. GSP [Internet]. 6 lipiec 2021 [cytowane 18 maj 2024];(2(50)/2021):47-6. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5977