1.
Gerecka-Żołyńska A. Międzynarodowe i ponadnarodowe uwarunkowania penalizacji nielegalnego wywozu dobra kultury z terytorium państwa uprawnionego. GSP [Internet]. 6 lipiec 2021 [cytowane 23 kwiecień 2024];(2(50)/2021):83-98. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5979