1.
Magri G. Przegląd konwencji UNESCO (1970) i konwencji UNIDROIT (1995) oraz analiza ich wpływu na włoskie i europejskie prawo cywilne. GSP [Internet]. 6 lipiec 2021 [cytowane 30 wrzesień 2023];(2(50)/2021):110-24. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5981