1.
Spina E. Stwierdzenie nieważności pozwolenia na wywóz dzieł sztuki w prawie włoskim – nowe instrumenty administracyjnoprawne a zasada pewności prawa. GSP [Internet]. 6 lipiec 2021 [cytowane 24 wrzesień 2023];(2(50)/2021):206-14. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6061