1.
Gadecki B. Zasady wymiaru kary grzywny za przestępstwo zniszczenia zabytku: Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie IX Ka 688/17. GSP [Internet]. 6 lipiec 2021 [cytowane 19 lipiec 2024];(2(50)/2021):263-8. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6071