1.
Gwardzińska Żaneta. Wpływ ochrony dziedzictwa naturalnego na zasady nieuczciwej konkurencji na przykładzie rosyjskiego rezerwatu przyrody Shulgan-Tash: Orzeczenie Sądu Arbitrażowego Republiki Baszkotorstanu w sprawie nr A07-19495/19. GSP [Internet]. 6 lipiec 2021 [cytowane 30 wrzesień 2023];(2(50)/2021):276-80. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6074