1.
Bielak-Jomaa E. Realizacja obowiązków administratora danych w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego oraz model współpracy między tymi podmiotami: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 lutego 2021 r., DKN.5130.2024.2020. GSP [Internet]. 15 grudzień 2021 [cytowane 23 marzec 2023];(4(52)/2021):175-87. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6560