1.
Litwiński P. Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przez firmy kurierskie: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 kwietnia 2021 r., DKN.5130.3114.2020. GSP [Internet]. 15 grudzień 2021 [cytowane 10 grudzień 2023];(4(52)/2021):188-202. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6561