1.
Tomaszewska M. Pojęcie „przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy” w przypadku indywidualnej umowy o pracę, w rozumieniu rozporządzenia Rzym I. GSP [Internet]. 15 marzec 2022 [cytowane 26 maj 2024];(1(53)/2022):110-22. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6819