1.
Kruczalak-Jankowska J. Kontrola prawomocnie zatwierdzonego układu przewidującego konwersję wierzytelności na akcje lub udziały w postępowaniu przed sądem rejestrowym . GSP [Internet]. 15 czerwiec 2022 [cytowane 2 marzec 2024];(2(54)/2022):91-102. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/7049