1.
Machnikowska A. Powództwo o zasądzenie, lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, interes prawny. GSP [Internet]. 15 czerwiec 2022 [cytowane 14 kwiecień 2024];(2(54)/2022):103-16. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/7050