1.
Witkowski Z. Suwerenność – między rzeczywistym znaczeniem pojęcia a postrzeganiem go jako narzędzia dla radykalizacji antyunijnej retoryki narastającej autokracji. GSP [Internet]. 15 czerwiec 2023 [cytowane 13 kwiecień 2024];(2(59)/2023):79-87. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/8789