1.
Bureš P. Suwerenność a korporacje transnarodowe. GSP [Internet]. 15 czerwiec 2023 [cytowane 13 kwiecień 2024];(2(59)/2023):99-108. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/8795