1.
Kopacz M. Warunki odstąpienia od zastosowania normy prawa krajowego sprzecznej z prawem unijnym w sprawie sądowoadministracyjnej. GSP [Internet]. 15 czerwiec 2023 [cytowane 13 kwiecień 2024];(2(59)/2023):185-91. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/8812