Rada naukowa

prof. Silvia Allegrezza (Luksemburg)
prof. Jurij Boszycki (Ukraina)
prof. Robert Esser (Niemcy)
prof. Catherine Grynfogel (Francja)
prof. Karel Klima (Czechy)
prof. Edward Lee (USA)
prof. Heinz-Peter Mansel (Niemcy)
prof. Philippe Nelidoff (Francja)
prof. Petro Steciuk (Ukraina)
dr Wojciech Świda (Argentyna)
prof. Richard Warner (USA)
prof. Jerzy Zajadło (Polska)