[1]
von Huben, L. i Lloyd, J. 2020. Repatriacja dóbr kultury Indian północnoamerykańskich w sektorze aukcyjnym: imperatyw transparentności. Gdańskie Studia Międzynarodowe. 18, 1-2 (grudz. 2020), 90–99. DOI:https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.07.