[1]
Taylor, A. 2020. Co składa się na wiarygodność dowodu: o roli konserwatorów w walce z przestępczością przeciwko dziełom sztuki. Gdańskie Studia Międzynarodowe. 18, 1-2 (grudz. 2020), 130–146. DOI:https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.10.