[1]
Bagiński, W. 2020. Narodziny nowożytnego ujęcia dziedzictwa kultury i jego prawnej regulacji: podejście z punktu widzenia teorii aktora-sieci. Gdańskie Studia Międzynarodowe. 18, 1-2 (grudz. 2020), 160–175. DOI:https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.12.