[1]
Bretel, R. 2020. Francuski system utrwalania procesów sądowych o znaczeniu historycznym (Archives audiovisuelles de la justice). Gdańskie Studia Międzynarodowe. 18, 1-2 (grudz. 2020), 236–253. DOI:https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.17.